Kränkt

Välkommen till Kränkt, en resurs för att informera och stödja individer som har blivit utsatta för kränkningar online. I en digital värld där interaktioner sker med en knapptryckning, är det allt för vanligt att människor upplever mobbning, trakasserier och andra former av kränkande beteende. På denna sida hittar du information om vad onlinekränkningar innebär, vilka åtgärder du kan vidta om du har blivit utsatt, och hur du kan skydda dig själv och andra i framtiden.

Vad är kränkningar online?

Definition och typer av kränkningar

Kränkningar online refererar till skadligt eller förolämpande beteende som sker över internet.

Detta kan inkludera, men är inte begränsat till:

 • Mobbning och trakasserier: Återkommande, avsiktligt elakt beteende riktat mot en person.
 • Nätmobbning: Kränkande kommentarer, spridning av falska rykten eller hot via sociala medier, e-post, eller andra digitala plattformar.
 • Identitetsstöld: Användning av någons personliga information för att skada deras rykte eller ekonomiska säkerhet.
 • Doxing: Offentliggörande av privat information om en person utan deras samtycke.
 • Hat: Uttalanden som attackerar en person eller grupp baserat på deras ras, religion, etnicitet, kön, sexualitet eller andra identitetsfaktorer.

Tecken på att du blivit kränkt online

Hur vet du att du är utsatt?

Att identifiera kränkningar online kan vara svårt, men några tecken inkluderar:

 • Oönskade meddelanden eller kommentarer: Regelbundna eller hotfulla meddelanden från en individ eller grupp.
 • Negativ spridning om dig: Falska eller skadliga inlägg om dig på sociala medier.
 • Exkludering från onlinegemenskaper: Att bli medvetet utesluten eller utfryst från digitala grupper eller forum.
 • Doxing: Personlig information om dig delas offentligt utan ditt samtycke.

Vad du kan göra om du har blivit kränkt online

Steg för att hantera situationen

Om du har blivit utsatt för kränkningar online, finns det flera åtgärder du kan vidta för att skydda dig själv och rapportera händelsen:

 • Dokumentera allt: Spara skärmdumpar av meddelanden, kommentarer och inlägg som är kränkande. Detta kan fungera som bevis om du väljer att rapportera händelsen.
 • Blockera och rapportera förövaren: Använd plattformens funktioner för att blockera och rapportera den som trakasserar dig. Många sociala medier och webbplatser har regler mot trakasserier och kommer att vidta åtgärder mot användare som bryter mot dessa regler.
 • Kontakta plattformens support: Om kränkningarna fortsätter, kontakta plattformens support för ytterligare hjälp. De kan ofta ge råd och vidta ytterligare åtgärder för att skydda dig.
 • Sök stöd från nära och kära: Prata med vänner, familj eller en betrodd person om vad du går igenom. Deras stöd kan vara ovärderligt i svåra tider.
 • Anmäl till myndigheter: Om kränkningarna är allvarliga och innefattar hot eller andra brott, bör du överväga att anmäla händelsen till polisen.

Hur du kan skydda dig själv online

Proaktiva åtgärder

För att minska risken för att bli utsatt för kränkningar online, kan du vidta följande åtgärder:

 • Använd starka lösenord: Skydda dina konton med starka, unika lösenord och ändra dem regelbundet.
 • Håll dina profiler privata: Begränsa vem som kan se och interagera med dina inlägg och information på sociala medier.
 • Var försiktig med vad du delar: Tänk noga över vilken personlig information du delar online och var medveten om att den kan användas mot dig.
 • Använd säkerhetsinställningar: Utnyttja de säkerhetsinställningar som finns på sociala medieplattformar och webbplatser för att kontrollera vem som kan kontakta dig och se din information.
 • Utbilda dig själv: Lär dig om de olika typerna av kränkningar online och hur du kan känna igen dem. Kunskap är ditt bästa försvar.

Hur du kan hjälpa andra

Att vara en del av lösningen

Om du ser att någon annan blir kränkt online, kan du hjälpa till genom att:

 • Erbjuda ditt stöd: Låt personen veta att du finns där för dem och att de inte är ensamma.
 • Rapportera kränkningar: Använd plattformens funktioner för att rapportera kränkande beteende som du ser.
 • Utbilda andra: Sprid medvetenhet om kränkningar online och hur man kan hantera dem. Ju fler som vet hur de ska agera, desto starkare blir vårt samhälle.

Slutsats

Kränkningar online är ett allvarligt problem som kan ha långvariga effekter på de som drabbas. Genom att vara medveten om tecknen, veta vilka åtgärder du kan vidta och hur du kan skydda dig själv, kan du bidra till att skapa en säkrare och mer respektfull digital miljö. På Kränkt är vi här för att ge dig den information och de verktyg du behöver för att hantera och förebygga kränkningar online. Tillsammans kan vi göra internet till en tryggare plats för alla.